Ми надаємо майже всі послуги в сфері дерматології

За час роботи клініки ми надали допомогу більш ніж 15 000 пацієнтів
Прийом дерматолога

Діагностика проблем шкіри розпочинається з детального огляду всього шкірного пок- риву людини, включаючи во- лосся, нігті та визначення тих ділянок, які потребують де- тальнішого дослідження - дер- матоскопія, біопсія, лабора- торна діагностика.

   Для визначення оптималь- ного методу терпії лікар дерматолог проводить комплексний аналіз результа- тів досліджень та рекомендує індивідуальний план лікування.

Дерматоскопія шкіри

Дерматоскопія – це візуаль- ний метод дослідження шкіри, який успішно використовується в усьому світі.

За допомогою спеціального приладу – дерматоскопа – лікар отримує багаторазове збіль- шення архітектури шкіри, що дозволяє ретельніше вивчити її структуру.

Цей метод дослідження не має протипоказань та застосовується для діагностики практично всіх захворювань та пухлин шкіри.

Біопсія шкіри

Біопсія шкіри – метод отримання тканини живого організму для морфологічного дослідження з діагностичною метою.

У дерматології використо- вуються ексцизійна біопсія, при якій висікається вся патологічна ділянка в межах здорової шкіри, і інцизійна біопсія, при якій висікається лише її частина.

Панч біопсія проводиться спеціальним трубчастим ножем. Шкірний дефект закривається швом.

Системна терапія

Системна терапія є найбільш ефективним методом лікування більшості шкірних захво- рювань, при якому рекомендуються ін'єкційні та таблетовані препарати, що усувають патологію внутрішніх органів.      

Етіотропна терапія спрямо- вана на усунення причин захворювання. Патогенетична терапія спрямована на механізми розвитку патології шкіри. Симптоматичне ліку- вання використовується для усунення симптомів хвороби.

Зовнішня терапія

У дерматології найчастіше застосовується так звана поліативна зовнішня терапія, спрямована на усунення патологічних змін або супутніх суб'єктивних розладів.

Засоби, що використо- вуються для місцевого лікування, об'єднані в групи відповідно до їх терапевтичної дії, сюди відносяться: очи- щаючі, зволожуючі, протиза- пальні, антимікробні, керато- літичні, в'яжучі, протисвербіжні засоби.

Фототерпія

Фототерапія IPL – методика лікування шкіри з вико- ристанням інтенсивного імпульсного світла, має доведену клінічну ефектив- ність стосовно таких захворювань, як вугрова хвороба, розацеа, пігментні та судинні дисхромії, фото- старіння.

У своїй практиці ми використовуємо інноваційну лазерну платформу Lumenis M22.

Кріотерапія

Кріотерапія – лікування холодом, фізіотерапевтична процедура, дія якої заснована на реакції реакції організму на переохолодження зовнішнього шару шкіри.

У дерматології найчастіше застосовується локальний кріовплив і використовується рідкий азот.

Показанням до локальної кріотерапії є псоріаз, нейро- дерміт, розацея, себорейний та атопічний дерматит, добро- якісні та злоякісні ново- утворення шкіри.

Лабораторна діагностика

Лабораторна діагностика - сукупність методів, спрямова- них на аналіз досліджуваного матеріалу за допомогою різного спеціалізованого обладнання.      Основним завданням цього виду діагностики є виявлення чи підтвердження наявності патології.                                                  Залежно від мети досліджен- ня проводиться та чи інша сукупність методів, що дозволяє досягти максимально повної і точної відповіді на поставлене питання.

Кріохірургія

Кріодеструкція – вид хірургічного лікування за допомогою низькотемпера- турного впливу на аномальні або патологічні тканини з метою їхнього руйнування, зменшення або видалення. Рідкий азот – найпоширеніший газ у кріохірургії.

Процедура є малоінвазивною і в порівнянні з більш традиційними видами хірургії, кріохірургічні операції кращі у плані болісності, утворення рубців та вартості.

Лазерна хірургія

Лазерна терапія вирішує багато естетичних проблем шкіри: вікові зміни, доброякісні новоутворення, естетичні де- фекти. Перевагами лікування є виражений ефект, короткий період реабілітації та відсут- ність ускладнень.

Лазерна хірургія належить до малоінвазивних безконтактних методів корекції шкіри обличчя та тіла, є безпечним способом видалення неестетичних утворень, а також допомагає у лікуванні багатьох дермато- логічних захворювань.

Класична хірургія

Хірургічне лікування є найбільш ефективним методом лікування пухлин шкіри, особливо при їх локалізації на шкірі тулуба та кінцівок, що дозволяє найбільш радикально видалити новоутворення.

Даний метод полягає у висіченні пухлини в межах здорової шкіри, відступаючи від її краю не менше 5-10 мм. Запорукою успішного лікуван- ня є точність визначення меж пухлини та залежить від локалізації вогнища ураження, його розмірів та характеру пухлини.

Скринінгова дерматоскопія

Скринінгова дерматоскопія – це обстеження для профілактики раку шкіри, у тому числі меланоми. Дослідження потрібно про- водити один раз на рік особам, які належать до групи ризику:

● З пігментними родимками різної форми, розміру та кольору.

● Зі світлою шкірою, що легко піддається сонячним опікам.

● Часто засмагають або користуються солярієм.

● У сім'ї був випадок раку шкіри.

Цифрова дерматоскопія

Найточнішим методом діагностики шкіри є цифрова дерматоскопія.

Ми використовуємо най- сучасніший комплекс на базі цифрового світлодіодного дерматоскопа DELTA 20 Plus VISION DERMA PRO від одного із світових лідерів розробки медичних оптичних приладів компанії HEINE (Німеччина).

Цифрова дерматоскопія дозволяє без пошкодження шкірних покривів "заглянути" вглиб тканин шкіри за рахунок високої чутливості оптичного цифрового сенсора.

Відеодерматоскопія

Відеодерматоскопія – метод ранньої доклінічної діагно- стики шкірних захворювань, передпухлинних станів та пухлин шкіри. Це неінвазивний цифровий діагностичний метод, що дозволяє бачити нерозрізні неозброєним оком елементи на шкірі і більш ретельно вивчати їхню структуру.

Архівування відеоскопічного зображення в пам'яті комп'ютера дозволяє прово- дити динамічне спостереження пухлинних захворювань шкіри.

Експертна дерматоскопія

Експертна дерматоскопія Dr. Camscope – золотий стандарт онкодіагностики новоутворень шкіри.

Комплексна оцінка клініко-анамнестичних даних та результатів епілюмінісцентно- го дослідження дозволяють навіть у складних клінічних випадках на підставі дерма- тоскопічних алгоритмів запі- дозрити патологічні зміни безпосередньо на прийомі лікаря, що значно підвищує якість діагностики ранніх стадій злоякісних новоутво- рень шкіри.

Злоякісні новоутворення шкіри

Рак шкіри – це узагальнена назва злоякісних новоутворень, що виникають із різних шарів шкіри.

Найчастіше зустрічаються такі види пухлин:

• базальноклітинний рак шкіри (базаліома);

• плоскоклітинний рак шкіри;

• меланома шкіри.

У медичному центрі «Дерматологія» ми успішно діагностуємо та лікуємо злоякісні новоутворення на ранніх стадіях розвитку.

Предракові новоутворення шкіри

Передракові новоутворення шкіри - пухлини, які можуть трансформуватися в рак шкіри з більшим або меншим ступенем ймовірності.

Найчастіше зустрічаються такі види утворень:

• актинічний кератоз;

• кератоакантома;

• хвороба Боуена;

• хейліт преканкрозний.

У медичному центрі «Дерматологія» ми успішно ді- агностуємо та лікуємо перед- ракові новоутворення шкіри на ранніх стадіях розвитку.

Базально-клітинний рак шкіри

Базаліома - злоякісна пухлина шкіри, що розвивається з клітин епідермісу і є найпоширенішим типом раку шкіри.

У 90% випадків базаліома локалізується на шкірі голови та шиї. Захворювання в основному зустрічається серед населення, яке зазнає впливу сонячного УФ-випромінювання.

У медичному центрі «Дерматологія» ми успішно діагностуємо та лікуємо базально-клітинний рак шкіри на ранніх стадіях розвитку.

Родимки папіломи бородавки кератоми

Доброякісні новоутворення – пухлинні ураження шкіри в результаті патологічного роз- ростання клітинних елементів в межах пухлини, не розповсюджуючись на сусідні тканини.

Новоутворення шкіри мо- жуть бути різного зовнішнього вигляду, розміру, кольору, локалізації.

   Ми успішно діагностуємо та лікуємо родимки, папіломи, бородавки, кератоми, геман- гіоми та інші патології шкіри.

IPL лікування розацеа
Видалення множинних кератом
Лазерна платформа Lumenis M22
Фотоомолодження
Фототерапія IPL
IPL терапія М22
М22 - "Золотий стандрт фотолікування"
IPL лікування вікових змін
IPL лікування вугрової хвороби
IPL лікування пігментних плям
Видалення ліпом атером жировиків
Хірургічне видалення новоутворень
Видалення ліпоми
Видалення атероми
Інтерферонотерапія базаліом
Радіохвильове видалення базаліоми
Хірургічне видалення базаліоми
Кріодеструкція базаліоми
Лазерне видалення родимок
Радіохвильове видалення родимок
Високочастотне видалення родимки
Видалення невуса
Лазерне видалення папілом
Комплексне видалення папілом
Радіохвильове видалення папілом
Радіохвильове видалення бородавки
Кріодеструкція, видалення рідким азотом
Лазерне видалення кератом
Радіохвильове видалення кератом
Комплексне видалення кератом
Комплексне лікування акне
Комплексне лікування вугрової хвороби
Лазерне лікування акне
Фототерапія акне Lumenis M22
Лікування розацеа
Комплексне лікування розацеа
Фототерапія розацеа Lumenis M22
Діагностика захворювань шкіри
Лікування атопічного дерматиту
Видалення новоутворень шкіри
Лікування алергічного дерматиту
Сафанков Валерій Іванович
Абдуллаєва Айгунь Муталлімовна
Артюхов Роман Володимирович
Бриндіков Михайло Григорович
Радіохвильва хірургія

Радіохвильова хірургія - метод, заснований на випаровуванні води, що міститься в клітинах. При цьому досягається мало- травматичне, безкровне розщеплення тканин.

До безперечних переваг методу слід віднести наявність візуального та тактильного контролю, що на відміну від лазера дозволяє легко контролювати глибину і площу впливу, тим самим дає можливість виконувати розрізи будь-якої конфігурації та заданої глибини.

Запишіться на прийом до наших лікарів

Ваше ім’я
Номер телефону