• Пн-Нд: 9.00-18.00
  • м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 78

Ми надаємо майже всі послуги в сфері дерматології

За час роботи клініки ми надали допомогу більш ніж 15 000 пацієнтів
Прийом дерматолога

Діагностика проблем шкіри розпочинається з детального огляду всього шкірного пок- риву людини, включаючи во- лосся, нігті та визначення тих ділянок, які потребують де- тальнішого дослідження - дер- матоскопія, біопсія, лабора- торна діагностика.

   Для визначення оптималь- ного методу терпії лікар дерматолог проводить комплексний аналіз результа- тів досліджень та рекомендує індивідуальний план лікування.

Дерматоскопія шкіри

Дерматоскопія – це візуаль- ний метод дослідження шкіри, який успішно використовується в усьому світі.

За допомогою спеціального приладу – дерматоскопа – лікар отримує багаторазове збіль- шення архітектури шкіри, що дозволяє ретельніше вивчити її структуру.

Цей метод дослідження не має протипоказань та застосовується для діагностики практично всіх захворювань та пухлин шкіри.

Біопсія шкіри

Біопсія шкіри – метод отримання тканини живого організму для морфологічного дослідження з діагностичною метою.

У дерматології використо- вуються ексцизійна біопсія, при якій висікається вся патологічна ділянка в межах здорової шкіри, і інцизійна біопсія, при якій висікається лише її частина.

Панч біопсія проводиться спеціальним трубчастим ножем. Шкірний дефект закривається швом.

Системна терапія

Системна терапія є найбільш ефективним методом лікування більшості шкірних захво- рювань, при якому рекомендуються ін'єкційні та таблетовані препарати, що усувають патологію внутрішніх органів.      

Етіотропна терапія спрямо- вана на усунення причин захворювання. Патогенетична терапія спрямована на механізми розвитку патології шкіри. Симптоматичне ліку- вання використовується для усунення симптомів хвороби.

Зовнішня терапія

У дерматології найчастіше застосовується так звана поліативна зовнішня терапія, спрямована на усунення патологічних змін або супутніх суб'єктивних розладів.

Засоби, що використо- вуються для місцевого лікування, об'єднані в групи відповідно до їх терапевтичної дії, сюди відносяться: очи- щаючі, зволожуючі, протиза- пальні, антимікробні, керато- літичні, в'яжучі, протисвербіжні засоби.

Фототерпія

Фототерапія IPL – методика лікування шкіри з вико- ристанням інтенсивного імпульсного світла, має доведену клінічну ефектив- ність стосовно таких захворювань, як вугрова хвороба, розацеа, пігментні та судинні дисхромії, фото- старіння.

У своїй практиці ми використовуємо інноваційну лазерну платформу Lumenis M22.

Кріотерапія

Кріотерапія – лікування холодом, фізіотерапевтична процедура, дія якої заснована на реакції реакції організму на переохолодження зовнішнього шару шкіри.

У дерматології найчастіше застосовується локальний кріовплив і використовується рідкий азот.

Показанням до локальної кріотерапії є псоріаз, нейро- дерміт, розацея, себорейний та атопічний дерматит, добро- якісні та злоякісні ново- утворення шкіри.

Лабораторна діагностика

Лабораторна діагностика - сукупність методів, спрямова- них на аналіз досліджуваного матеріалу за допомогою різного спеціалізованого обладнання.      Основним завданням цього виду діагностики є виявлення чи підтвердження наявності патології.                                                  Залежно від мети досліджен- ня проводиться та чи інша сукупність методів, що дозволяє досягти максимально повної і точної відповіді на поставлене питання.

IPL лікування розацеа
Комплексне лікування акне
Комплексне лікування вугрової хвороби
Лазерне лікування акне
Фототерапія акне Lumenis M22
Лікування розацеа
Комплексне лікування розацеа
Фототерапія розацеа Lumenis M22
Діагностика захворювань шкіри
Лікування атопічного дерматиту
Видалення новоутворень шкіри
Лікування алергічного дерматиту

Запишіться на прийом до наших лікарів

Ваше ім’я
Номер телефону